قرص لوزارتان کیمیدارو 25 میلی گرم

LOSARTAN CHEMIDAROU 25MG TAB

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی کیمیدارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب