قرص مبکل 135 میلی گرم

MEBECOL 135MG TAB

داروسازی دارو درمان پارس [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب