کپسول گاباپنتین-آریا 300 میلی گرم

GABAPENTIN-ARYA 300MG CAP

داروسازی آریا [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی آریا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب