قرص متوپرولول شهردارو 50 میلی گرم

METOPROLOL SHAHRDAROU 50MG TAB

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب