سوسپانسیون آموکسی سیلین لقمان 125میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر

AMOXICILLIN LOGHMAN 125MG/5ML 100ML POW SUSP

داروسازی لقمان [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی لقمان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب