پودر قابل تزریق کاردیجکت 250 میلی گرم

CARDIJECT Injection,Powder,Lyophilized 250mg

SUN PHARMACEUTICAL [ هند ]
داروهای قلبی عروقی

SUN PHARMACEUTICAL

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب