کرم کتوکونازول دی پی 2% 30 گرم

KETOCONAZOLE DP 2% 30G CREAM

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب