قطره بینی نفازولین دی پی 0.05% 10 میلی لیتر

NAPHAZOLINE DP 0.05% 10ML NASAL DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب