قرص نیفیدیپین تولیددارو 10 میلی گرم

NIFEDIPINE TOLIDDAROU 10MG TAB

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تولید دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب