قرص وراپامیل سبحان دارو 40 میلی گرم

VERAPAMIL SOBHANDAROU 40MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب