قرص لوودوپا-سی فورت-جالینوس 25/250

LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS 250/25 TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب