قرص لوزامد 25 میلی گرم

LOZAMOD 25MG TAB

داروسازی مداوا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب