قرص لوزامد 25 میلی گرم

LOZAMOD 25MG TAB

داروسازی مداوا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی مداوا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب