آمپول آلفنتانیل دی.پی 0.5 میلی گرم/میلی لیتر

ALFENTANIL D.P 0.5MG/ML 2ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب