قرص پریمیدون سبحان 250 میلی گرم

PRIMIDONE SOBHAN 250MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب