آمپول آلفنتانیل دی.پی 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر

ALFENTANIL D.P 2.5MG/5ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب