کرم فلوسینولون دی.پی 0.025% 15گرم

FLUOCINOLONE D.P 0.025% 15G CREAM

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب