کپسول تامسولوزین دی پی 0.4 میلی گرم

TAMSULOSIN D.P 0.4MG CAP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب