پماد موپیروسین دی.پی 2% 15 گرم

MUPIROCIN D.P 2% 15GR OINT

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب