کپسول گاباپنتین ام اچ دی 400 میلی گرم

GABAPENTIN MHD 400MG CAP

داروسازی مرهم دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب