سوسپانسیون ایبوکسیر 100میلی گرم/5میلی لیتر

IBUXIR 100MG/5ML SUSP

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب