آمپول بتامتازون داروپخش 4میلی گرم/1میلی لیتر

BETAMETHASONE DAROUPAKHSH 4MG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب