کپسول اورسودزوکسی کولیک اسید دی.پی 250 میلی گرم

URSODEOXYCHOLIC ACID D.P 250MG CAP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای گوارشی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب