قرص تیزانیدین دی پی 4 میلی گرم

TIZANIDINE D.P 4MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای شل کننده عضلات

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب