قرص تادالافیل دی.پی 20 میلی گرم

TADALAFIL D.P 20MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب