قرص آسیکلوویر-تدافارم 400میلی گرم


ACICLOVIR-TEDAPHARM 400MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی تهران دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب