قرص آسیکلوویر-تدافارم 400میلی گرم

ACICLOVIR-TEDAPHARM 400MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب