قرص آتورمیکس-سبحان 5/20میلی گرم

ATORMIX-SOBHAN 5/20MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب