کپسول آزیتروژن 250 میلی گرم

AZITHROGEN 250MG CAP

داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب