پودر قابل تزریق جمسیتابین 1 گرم اکتاویس

GEMCITABINE Injection,Powder 1 g

SINDAN [ رومانی ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

SINDAN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب