قرص ریتودرین-داروپخش 10 میلی گرم

RITODRINE-DAROUPAKHSH 10MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب