کپسول گاباپنتین رامین 100 میلی گرم

GABAPENTIN RAMIN 100MG CAP

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی راموفارمین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب