قرص آزیترومایسین روزدارو 500 میلی گرم

AZITHROMYCIN ROUZDAROU 500MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی روز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب