قرص سفیکسی ژن 400 میلی گرم

CEFIXIGEN® 400MG TAB

داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب