کپسول امپرازول رامین 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE RAMIN 20MG CAP

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی راموفارمین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب