قرص اکس کاربازپین رامین 300 میلی گرم

OXCARBAZEPINE RAMIN 300MG TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب