کپسول سفکسیم ویستاپارس 400 میلی گرم

CEFIXIME VISTAPARS 400MG CAP

داروسازی ویستا تجارت پارس [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب