سوسپانسیون زیتروستا 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر

ZITHROSTA 200MG/5ML 30ML SUSP

داروسازی ویستا تجارت پارس [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب