کپسول دوکسپین رامین 25 میلی گرم

DOXEPIN RAMIN 25MG CAP

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب