قطره چشمی کتوتیفن دی.پی 0.25% 5میلی لیتر

KETOTIFEN D.P 0.25% 5ML OPHT DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب