کرم موضعی درموفیکس 2%

DERMOFIX Cream ,Topical 2%

FERRER [ اسپانیا ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای ضد قارچ

FERRER

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب