قرص دونپزیل-سها چهارباغ 10 میلی گرم

DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 10MG TAB

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی سها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب