قرص متفوربت 1000 میلی گرم

METFORBET 1000MG TAB

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی سها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب