کرم فنی توئین دی.پی 1% 30 گرم

PHENYTOIN D.P 1% 30G CREAM

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد صرع

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب