شیاف دیکلوفناک تی.دی 100 میلی گرم

DICLOFENAC T.D 100MG SUPP

داروسازی تولید دارو [ ایران ]

داروسازی تولید دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب