قرص آهسته رهش مایفورتیک 180 میلی گرم

MYFORTIC Tablet, Delayed Release 180 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
مهار کننده های ایمنی

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب