قرص استازولامید ایران دارو 250میلی گرم

ACETAZOLAMIDE IRAN DARU 250MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب