قرص رانیتیدین خوارزمی 300 میلی گرم

RANITIDINE KHARAZMI 300MG TAB

داروسازی خوارزمی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی خوارزمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب