پماد موضعی مکوئینول داروپخش 10% 30 گرم

MEQUINOL DAROUPAKHSH 10% 30G TOP OINT

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب