قرص هیزارید 50/12.5 میلی گرم

HYZARID 50/12.5MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب