قرص ستریزین اوه سینا 10 میلی گرم (ستیریزین)

CETIRIZINE AVICENNA 10MG TAB

داروسازی آوه سینا [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی آوه سینا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب