قرص ستریزین اوه سینا 10 میلی گرم

CETIRIZINE AVICENNA 10MG TAB

داروسازی آوه سینا [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب