آمپول ایرون سوکروز داروپخش 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

IRON SUCROSE DAROUPAKHSH 20MG FE++/ML 5ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب